Bedre indeklima og undervisning med solfilm

Når solen strømmer ind i klasseværelset, kan temperaturen hurtigt blive så høj, at det går ud over koncentrationen. Det er et stort problem for skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor netop koncentrationsevnen er af afgørende betydning for elevernes indlæring og præstation.

Allerede når temperaturen rammer 21°C begynder elevernes faglige evner og præstation at blive påvirket negativt. Disse kan imidlertid afhjælpes med solfilm på vinduerne. 

Afspil video fra starten Aktivér lyd

Omkostningseffektiv teknologi fra 3M giver stor varmeafvisning og høj lystransmission

Sænker varmen – op til 71% solenergiafvisning

Bevarer et naturligt lys – op til 88% lysgennemgang

Optimering af indeklima og arbejdsmiljø

Forbedret undervisningsmiljø og indlæring

Minimerer energiudgifterne – behovet for aktiv køling minimeres eller elimineres

Ydeevnen matcher behovet – afviser mere varme om sommeren

Solfilmen er næsten usynlig og bevarer derfor bygningens fremtoning

100% fri for metal – ingen risiko for korrosion

Med større og større fokus på det rette termiske indeklima er solfilm en oplagt overvejelse

De omtalte publikationer er udarbejdet eller støttet af Realdania.

Ifølge Realdania er solfilm:

"en lavt hængende frugt"

"omkostningseffektiv og kan udføres uafhængigt af andre indeklimaprojekter – uden at ændre på bygningernes arkitektur eller æstetiske udtryk i øvrigt."

Ifølge Branchevejledning for indeklima i skoler:

"Godt indeklima er en investering der giver stor økonomisk gevinst i form af øget indlæring og mindre sygefravær."

"Termisk indeklima har stor indflydelse på personers komfort og præstationsevne."

"... vil solafskærmning resultere i et lavere energiforbrug til køling eller ventilation."

"Med udgangspunkt i sammenhængene mellem præstation, temperatur og CO2-koncentration, bør temperaturen i klasselokalerne have samme fokus som CO2- koncentrationen."

"Den optimale temperatur for børn ligger lavere end for voksne. Børn befinder sig ofte godt ved 20-21°C."

"Den nye forskning peger på, at det termiske indeklima har større indflydelse på elevernes performance end hidtil antaget."

"Det sker lynhurtigt. Hvis man sidder i et stegende varmt lokale, stempler man ud. Det gør elever, og det gør lærere."
Karina Corneliussen
Skoleleder, Sølystskolen, Silkeborg
"Man må prioritere hvis man har færre midler. Man bør først kigge på temperaturen. Det er det vigtigste parameter som alle reagerer på med det samme, hvis der bliver 28 grader så snart solen skinner. Derefter kommer luftkvalitet."
Thomas Lyngvad
Ingeniør, Silkeborg Kommune

Ofte anbefalet:

3M Prestige 70 Exterior

Prestige 70 Exterior fra 3M er en innovativ solfilm som effektivt reducerer varmen fra solens stråler – typisk med omkring 60%.

Filmen har en lysgennemtrængning på 70% (to-lags termoruder lader 80% lys trænge igennem).

Denne solfilm er derfor stort set usynlig og bevarer den gavnlige effekt af naturligt dagslys.

3M Window Film Certified Installer - logo

Fordele og ulemper ved 3M Prestige 70 Exterior
sammenlignet med andre solafskærmningsløsninger

Fordele

Ulemper

Solafskærmende glas

 • Tillader større glaspartier pga. mindre varmetilskud
 • Relativ god lystransmission (ca. 55%)
 • Høj varmeafvisning (ca. 50-60%)
 • Relativt dyrt og stort indgreb
 • Kan ændre lysets farve
 • Dagslys reduceres med ca. 45%
 • Dagslys og udsyn påvirkes også på tidspunkter hvor der ikke er megen solindfald

Udvendige screens

 • Kan trækkes fra når der ikke er behov for afskærmning

 • Kan automatiseres

 • Høj varmeafvisning

 • Dyrt, kræver vedligeholdelse, endnu mere ved automatisering

 • Når screens er trukket for er der meget begrænset udsyn

 • Kan være følsomme over for vind og vejr

 • Ændrer på bygningens arkitektur og æstetik

Udvendige regulerbare persienner

 • Kan trækkes fra når der ikke er behov for afskærmning
 • Kan ofte justeres så der kan afskærmes mens et begrænset mål af udsyn tillades
 • Kan automatiseres
 • Høj varmeafvisning
 • Dyrt, kræver rengøring og vedligeholdelse, endnu mere ved automatisering
 • Jævn risiko for at de går i stykker
 • Reducerer dagslys og udsyn betydeligt når de er i brug

Faste lameller / udhæng

 • Høj varmeafvisning på sydvendte facader

 • Lameller og andet fast udhæng kræver meget lidt vedligeholdelse

 • Dyr løsning
 • Faste lameller, især lodrette, forringer udsynet betydeligt

 • Vandrette lameller forringer dagslyset væsentligt

 • Har meget lille effekt hvis ikke facaden vender mod syd

 • Ændrer voldsomt på bygningens arkitektur og æstetik

3M Prestige 70 Exterior solfilm

 • Omkostningseffektiv

 • 100% vedligeholdelsesfri

 • Høj varmeafvisning (ca. 61%)

 • Høj lystransmission (70%)

 • Ingen betjening nødvendig, aktiv 24/7

 • Ændrer ikke bygningens fremtoning

 • Montage forstyrrer ikke den daglige drift

 • Dagslys begrænses også på dage hvor der ikke er megen solindfald

 • Begrænser også varmetilførsel fra solen i fyringssæsonen

Hvad siger skolerne?

Nordisk Solfilm har monteret solfilm hos Skægkærskolen i Silkeborg for at afhjælpe problemer med meget høje temperaturer

Næsten usynlig er ikke en overdrivelse

Her ses 3M Prestige 70 Exterior monteret på Trekløverskolen i Kjellerup

Til venstre for hjørnet ses vinduer med solfilm – til højre ses vinduer uden.​

Hvordan påvirkes børnene af indeklimaet?

Forskningen taler sit tydelige sprog

Forskning fra DTU

Grafen viser hvordan elevernes præstationsevne falder i takt med at temperaturen stiger. F.eks. falder præstationen med 5%, når temperaturen stiger fra 22°C til 23,5°C.

Ved 25,5°C er præstationen faldet med 10%.

Børnerådets undersøgelse af børnenes vurdering af indeklimaet:

79% af børnene oplever at det er for varmt. Halvdelen af børnene oplever at det er for varmt hver dag eller et par gange om ugen.

Flest børn (83%) siger at det er et problem hvis det er for varmt.

42% af børnene siger at de har sværest ved at koncentrere sig hvis det er for varmt/koldt.

Professionel rådgivning om forbedring af indeklima med solfilm og solafskærmning

Trænger indeklimaet på din skole til et løft?

Hos Nordisk Solfilm står vi klar til at rådgive dig om den bedste løsning med vinduesfilm. Vi er specialister i at løse problemer med solvarme og blænding i alle slags bygninger og har leveret til både det offentlige, virksomheder og private.

Med specialfabrikeret 3M kvalitetssolfilm fjerner vi blænding fra solen og sørger for UV-afskærmning og solvarmeafvisning på mellem 30-85%. Med vores solfilm får du op til 15 års leverandørgaranti.

Billede af Jonas Westergaard hos Solfilm.dk