1. Dataansvarlig

Nordisk Solfilm ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nordisk Solfilm ApS
Bredhøjvej 5
8600 Silkeborg

Telefon: +45 98 58 55 60
E-mail: info@solfilm.dk
CVR-nr.: 33065124

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kommunikation og opfølgning i forbindelse med dine ordrer og andre henvendelser du retter til os.
 • Udførelse, levering og fakturering af forespurgte ydelser, produkter og services.
 • Opfyldelse af vores forpligtelser i forbindelse med reklamation og garanti.
 • Optimering af vores digitale løsninger, herunder brugervenlighed og sikkerhed.
 • Såfremt du har givet samtykke til det, kan vi bruge dine oplysninger til at sende dig nyhedsbreve samt kontakte dig i forbindelse med markedsførings, salgs-, reklame- og analyseformål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er direkte markedsføring, salg og analyse.

3. Kategorier af personoplysninger

Når du anvender vores digitale løsninger indsamles følgende oplysninger automatisk:

 • Oplysninger om din browser, dit operativsystem og typen af din enhed
 • Din enheds IP-adresse
 • Din omtrentlige geografiske placering (bestemmes på baggrund af IP-adresse)
 • Hvilke sider du besøger på vores website samt dato og tidspunkt for disse besøg
 • Hvordan du anvender og navigerer rundt på vores website
 • Dato og tidspunkt for udfyldelse af vores kontaktformular samt på hvilken side du udfylder den
 • Hvilken side du kommer fra når du besøger vores website

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger, som du selv afgiver til os:

 • Almindelige personoplysninger
  • Navn
  • Firmanavn
  • Adresse (privat og/eller firma)
  • Telefonnummer (privat og/eller firma)
  • E-mailadresse (privat og/eller firma)
 • Eventuelle andre oplysninger du afgiver til os

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til tjenesteudbydere, samarbejdspartnere og databehandlere der udfører arbejde på vegne af os, heriblandt e-mailtjenester, CRM-systemer, regnskabssystemer, nyhedsbrevstjenester og statistik- og analysetjenester. Disse tredjeparter har adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt, for at de kan levere deres tjenester og ydelser til os, og har ikke tilladelse til at anvende dine oplysninger til andre formål end de der er angivet under pkt. 2.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I det tilfælde at vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU sikres det, at disse overførsler sker i overensstemmelse med de krav der er fastsat af lovgivningen.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Når du besøger vores digitale løsninger sender din browser automatisk oplysninger til serveren. Disse automatisk indsamlede oplysninger er beskrevet i pkt. 3.

Derudover afgiver du selv personoplysninger til os, når du udfylder vores kontaktformular, sender os e-mail, ringer til os eller kommunikerer med os via sociale medier eller på anden vis.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant, så længe det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig eller så længe det er påkrævet ifølge bogføringsloven og anden gældende lovgivning.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Vil du gerne vide hvordan vi bruger cookies? Klik her for at læse mere.